local time:

 

opvai eu logo

logo-OPVAI                                              


Tento projekt je podporený s EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvojaNázov projektu:

S T R E A M   H A S H

Hlavný cieľ projektu:
 

Príprava inovačného projektu a predloženie štúdie uskutočniteľnosti do výzvy Horizont 2020 pre podanie do II.fázy SME Instrument.

Operačný program: 313000 – 
Operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1.-19

Kód žiadosti: NFP313040S156

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:1.10.2018
 

Opis projektu: 
 

Projekt Stream Hash sa týka oblasti digitálnej televízie a úspory satelitnej kapacity pri vysielaní regionálnych programov a simultánneho vysielania koncovým užívateľom satelitom a zároveň na terestriálne TV vysielače pri úspore satelitnej kapacity na úrovni 97%.

Naše riešenie je založené na vlastnom patente udelenom v USA, Rusku, Austrálii, Južnej Afrike a pod.

Stream Hash riešenie umožňuje deterministicky generovať bitovo identické streamy na pozemných televíznych vysielačoch z pomočného signálu, čo je základný predpoklad fungovania jednofrekvečných sietí. 

Stream Hash je centralizované riešenie, t.j. všetky regionálne streamy sa pripravia na centrálnom vysielacom pracovisku. Pred vysielaním sa naším algoritmom nájdu zhody paketov vo viacerých regionálnych streamoch, ktoré predstavujú vysielania národných programov. Viacnásobne vysielané pakety sa vyšlú iba raz, čím sa výrazne redukuje potrebná vysielacia kapacita. Opakovný výskyt paketov v ďalších streamoch je nahradaný tzv. hashom daného paketu, ktorú umožňuje spoľahlivú jednoznačnú identifikáciu originálneho paketu.

Na základe týchto hash značiek je možné na prijímacej strane televíznych vysielačoch, bitovo presne zrekonštruovať pôvodné televízne streamy.

Stream Hash spracovanie signálov má niekoľko výhod optroti štandardizovanému riešeniu tzv. Single Illumination, ktoré rozširuje o ďalšie možnosti rady ďalších konfigurácii ako napríklad tzv. plug and play inštalácie do existujúcich vysielacích sietí pozemnej televízie. Oproti štandardizovanému riešeniu je naviac možné monitorovať vysielané regionálne streamy vo finálnej podobe na centrálnom pracovisku, čo výrazne zjednodušuje analýzu problémov a prevádzkovanie siete.

Stream Hash naviac umožňuje tiež vysielanie riadiaceho streamu cez akúkoľvek nezávislú sieť, čo pri štandardizovanom riešení nie je možné.

Stream Hash podporuje rôzne normy digitálnej televízie ako DVB-T/T2 (EU), ATSC (USA), ISDB-T (Japan & Latin America), DMB (China), eMBMS (4G, 5G mobiné siete).


Stream Hash je implementovaný na bežnom PC hardwari, s použitím operačného systému Linux, čo predstavuje moderné, ekonomickejšie riešenie.

 
Governmental financial support for SME Instrument II project submission.
MAINDATA has signed agreement for non refundable financial support for project Stream Hash from 
operational program Research and Innovation from Ministry of education, science and research of
Slovak republic from European structural and investment funds.
This project is supported from ERDF - European regional development fund. Support is aimed to help SMEs
submit projects to 2nd phase of SME Instrument, dedicated for innovative small and medium sized companies
within EU Horizon2020 program.
Project abstract:
Growing traffic and number of new radio-communication services require more and more radio frequencies,

while radio frequencies are the non-renewable and limited natural resource. Licenses for frequencies are
becoming more expensive and represent an important asset of telecom providers.
Frequency licenses for mobile networks are auctioned and present significant income for governments.
The proposed innovation – Stream Hash solution allows deterministic generation and reconstruction of
video streams at the terrestrial transmitters sites, whether Mobile or TV, while significantly reducing bandwidth
for satellite distribution network, by more than 97%, based on patented stream processing.
 
 

Eurovision

Eurovision selects MAINDATA IP Encapsulators for its global data broadcasting needs. more..

 

0range

MAINDATA CEO Mr. Dusan Statelov assisted ORANGE SLOVENSKO with a launch of satellite TV services more...

 

MAINDATA worldwide customer base more...