EU fund support for MAINDATA

EU funding

Project Improvement of the distribution of satellite TV signal to terrestrial TV transmitters is co-financed by the European Union

Projekt Vylepšenie distribúcie satelitného TV signálu k terestriálnym TV vysielačom je spolufinancovaný Európskou úniou

Recipient / Prijímateľ:

MAINDATA, spol. s r.o., Senická 23, 81104 Bratislava

Place of the project realization / Miesto realizácie projektu:

Bratislava – Staré mesto

Project description / Opis projektu:

EN: The main goal of the project is more than 95% reduction of satellite capacity when distributing signal to terrestrial TV transmitters in single frequency networks (SFN) with differentiated content for individual regions.

SK: Hlavným cieľom projektu je viac ako 95%-né zníženie satelitnej kapacity pri distribúcii signálu na pozemné TV vysielače v jednofrekvenčných sieťach (SFN) s rôznym obsahom pre jednotlivé regióny.

Non-repayable financial contribution / Nenávratný finančný príspevok:

2 174 411,71 EUR

More information / Viac informácií:

EN: Find more information about the Operational Programme Integrated Infrastructure 2014 – 2020 at www.opii.gov.sk

SK: Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

EU fond support

Interested to learn more?

Check out our products or discover our full solutions.